Meninggalkan Tuhan?

Dunia begitu banyak menawarkan allah dan perhambaan lain yang menawarkan imbalan duniawi jika kita mau mengikutinya. Namun janganlah kita lupa, kita punya Allah yang telah memberikan keselamatan kepada kita yang berdosa secara cuma-cuma

Beberapa tahun yang lalu saya mempunyai seorang teman, pada waktu kami bersekolah dahulu dia merupakan aktivis pada persekutuan di sekolah. Hampir seluruh acara dan kegiatan keagamaan Kristen diikutinya, tak lupa juga dia sering mengundang dan mengajak saya untuk turut hadir dalam persekutuan doa yang diadakan seminggu satu kali di tempat kami bersekolah. Saya merasa saat itu dia begitu dekat dan mengenal Tuhan, tidak jarang dia memberikan ayat-ayat Alkitab sering diberikan kepada kami ketika kami sedang mengalami sebuah masalah.

Beberapa tahun setelah kami lulus, secara tidak sengaja kami bertemu. Ketika disapanya saya hampir tidak mengenalinya, melihat wajah saya yang bingung, kemudian dia memperkenalkan diri dan berusaha menggali memori lama saya. Seketika saya terkejut, perempuan yang menggunakan baju tertutup tersebut adalah teman saya sekolah. Seseorang yang dahulu begitu getol mengajak saya untuk mengikuti semua kegiatan keagamaan Kristen, ternyata telah berubah dan meninggalkan Yesus.

“karena mereka meninggalkan Aku dan membakar korban kepada allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hati-Ku dengan segala pekerjaan tangan mereka; sebab itu kehangatan murka-Ku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam” ( 2 Raja-raja 2:17 ).

Firman yang kita baca pada hari ini adalah tentang murka Allah kepada mereka yang telah meninggalkan Dia untuk menyembah allah-allah lain. Alkitab mencatat ada banyak murka Allah yang terjadi, ketika manusia yang percaya menjadi berubah fokus. Mulai menyembah allah/ilah lain, menyembah patung dan memberhalakan benda-benda. Allah orang yang percaya merupakan Allah yang pencemburu, Dia tidak ingin kita untuk percaya dan menyembah allah lain selain Dia.

Teman Lentera, dunia begitu banyak menawarkan allah dan perhambaan lain yang menawarkan imbalan duniawi jika kita mau mengikutinya. Namun janganlah kita lupa, kita punya Allah yang telah memberikan keselamatan kepada kita yang berdosa secara cuma-cuma. Apa cukup pantaskah keselamatan yang tidak ternilai itu digantikan dengan hal-hal duniawi yang akan menggoda kita? Selamat berjuang!

Sumber: http://www.lenterahidup.com/

DOA Memulai Hubungan Pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus:
Saya percaya bahwa Darah Yesus Kristus yang telah dicurahkan adalah untuk penebusan atas segala hutang dosa saya.
Saya percaya hanya melalui Tuhan Yesus saya beroleh pengampunan yang kekal.
Dan mulai saat ini juga, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juruselamat hidup saya pribadi.
Saya mengundang ROH KUDUS tinggal didalam hati saya untuk menuntun saya dalam setiap langkah dan pengenalan saya akan Egkau.
Saya berdoa Hanya di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus, AMIN.

Leave a Comment